Ιατρική Περίθαλψη Αλλοδαπών

Ένα απλό σχέδιο για όλους τους αλλοδαπούς εργαζομένους που διαμένουν στην Κύπρο.
Ένα άτομο με μωβ τοπ και μαύρα μαλλιά

Περιγραφή

Το Σχέδιο Ιατρικής Περίθαλψης Αλλοδαπών σας δίδει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε κάλυψη μόνο για νοσηλεία ή αν θέλετε να έχετε περισσότερες καλύψεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Σχέδιο Α4: Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Ευρεία Κάλυψη
Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη:
Ανώτατο Ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα 8.6
με μέγιστο κατά άτομο ανά χρόνο 13.700
Ημερήσια Νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή) 70
Ημερήσια Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης 175
Ωφέλημα Τοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική) 520
Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού Μέχρι και 3.500
Ποσοστό Κάλυψης 90% 
Εξωσοκομειακή Κάλυψη:
Ανώτατο Ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα                        685
με μέγιστο κατά άτομο ανά χρόνο 1.710
Ανώτατο Ποσό κατά ιατρική επίσκεψη 17,50
Ποσοστό Κάλυψης 90%

Σχέδιο Α5: Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Το σχέδιο αυτό προσφέρεται μόνο αν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι έχουν εξωνοσοκομειακή κάλυψη από άλλες πηγές
Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη:  €
Ανώτατο Ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα 8.600
με μέγιστο κατά άτομο ανά χρόνο 13.700
Ημερήσια Νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή) 70
Ημερήσια Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης 175
Ωφέλημα Τοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική) 520
Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού Μέχρι και 3.500
Ποσοστό Κάλυψης 90%

Επικοινωνήστε μαζί μας