Διοικητικό Συμβούλιο

Φωτιάδης Παύλος Φ., Πρόεδρος
Σολομίδης Σωκράτης, Αντιπρόεδρος
Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής
Γεωργίου Ανδρέας
Γεωργίου Γιώργος Α.
Δεκατρής Κωνσταντίνος
Διονυσιάδου Μαρία
Ιακωβίδου Αγρότου Μαρία
Σαββίδης Μάριος
Συρίμης Νίκος
Φωτιάδης Αλέξης Φ.
Χριστοδουλίδης Σταύρος

Σπυρή Ελεάνα , Γραμματέας