Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής

Το Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού.
Ένας άντρας και μια γυναίκα κοιτάζουν χαρτιά

Περιγραφή

Το Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής της Universal Life προσφέρεται σε επιχειρήσεις, συνδέσμους και οργανισμούς με 5 ή περισσότερους υπαλλήλους / μέλη και παρέχει τα ακόλουθα:

  • Ψηλή ασφαλιστική κάλυψη με συγκριτικά χαμηλότερο κόστος σε περίπτωση απώλειας ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους / μέλη να παρέχουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα το αναγκαίο κεφάλαιο, για να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους.
  • Δυνατότητα φορο-απαλλαγής στα ασφάλιστρα.
  • Τη δυνατότητα να προστεθούν συνδυασμοί των πιο κάτω συμπληρωματικών ωφελημάτων ώστε να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στα ασφαλισμένα μέλη:
    • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα (επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου)
    • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα (από Ασθένεια / Ατύχημα / Ασθένεια ή Ατύχημα - επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου)
    • Σοβαρές Ασθένειες

Επικοινωνήστε μαζί μας