Υγεία
Ενα σχέδιο που σας προσφέρει οικονομικό στήριγμα για να αντιμετωπίσετε τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.
Personal Accident

Το σχέδιο έχει διάρκεια ενός χρόνου και μπορείτε να το ανανεώσετε στη λήξη του. Σας καλύπτει για απώλεια ζωής από ατύχημα ή/και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα καθώς και για οποιαδήποτε από τα παρακάτω ωφελήματα επιλέξετε:

 • Προσωρινή Ανικανότητα
 • Παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος ή και ασθένειας
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

 

Το σχέδιο μπορεί να προσφερθεί και σε ομαδική βάση με τα ίδια ωφελήματα.

Ωφελήματα

Ετήσιο Ασφάλιστρο *

 

Ασφαλισμένο ποσό 

Κατηγορίες Επαγγελμάτων **

     Κατ.1  Κατ.2 Κατ.3 Κατ.4
 Απώλεια Ζωής από ατύχημα  1000  0,80  1,20 1,50 1,80
 Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα 1000  0,60  0,80 1,10 1,40
 

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα

(Εβδομαδιαίο Επίδομα)

 10 2,10  4,50 6,50 10,10
 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (για κάθε ατύχημα)

 427

854

1.709

3.417

 9.40

12,30

15,38

17,60

 11,79

15,38

19,31

22,21

 15,21

19,82

24,77

28,36

18,97

24,60

30,75

35,37 

 

 

Παραμονή σε Νοσοκομείο ή Κλινική (μέχρι 90 μέρες)

Ποσό ωφελήματος €

Ετήσιο Ασφάλιστρο *

 

Λόγω Ατυχήματος

 43 για κάθε νύχτα

85 για κάθε νύχτα

15,38

30,75

17,09

34,17

22,21

44,42

29,05

58,09

Λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας

43 για κάθε νύχτα

85 για κάθε νύχτα

48,70

97,39

54,68

109,35

63,22

124,44

72,62

145,23

* Το ετήσιο ασφάλιστρο καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του ωφελήματος και την κατηγορία επαγγέλματός σας. Αν για παράδειγμα το επάγγελμά σας ανήκει στην κατηγορία 1, τότε για να έχετε κάλυψη για απώλεια ζωής αξίας €10.000 θα πρέπει να πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο €8.

** Οι κατηγορίες επαγγελμάτων χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας (στην κατηγορία 1 ανήκουν τα επαγγέλματα με το μικρότερο κίνδυνο και στην κατηγορία 4 τα επαγγέλματα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο).

Tο StudentCare καλύπτει τα έξοδα ενδονοσοκομειακής θεραπείας για τα ακόλουθα:

 • Χρεώσεις νοσοκομείου ή κλινικής
 • Χρεώσεις ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων
 • Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία (κατά την διάρκεια παραμονής σε νοσοκομείο)
 • Επίδομα παραμονής

Καλύπτει επίσης επιπρόσθετες θεραπείες όπως:

 • Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας
 • Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία και PET scanning ως εσωτερικός ασθενής
 • Χημειοθεραπεία/Ραδιοθεραπεία/θεραπεία ογκολογίας

Αν επιλέξετε σχέδιο με Ευρεία Κάλυψη, το StudentCare σας προσφέρει επιπρόσθετα με όλα τα άλλα:

 • Τα έξοδα των επισκέψεών σας σε γιατρούς και τα φάρμακά σας
 • Εναλλακτική Θεραπεία: όπως φυσιοθεραπεία, χειροπρακτική, οστεοπαθητική, ομοιοπαθητική και ποδίατρο.
 • Αξονική, Μαγνητική Τομογραφία και PET scanning ως εξωτερικός ασθενή
 • Κατ οίκον νοσηλευτική φροντίδα

Επιλέγοντας το Διεθνές Σχέδιο Υγείας MultiCare, θα έχετε επίσης πρόσβαση στα πιο κάτω επιπρόσθετα ωφελήματα:

 • Διεθνή Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια – η υπηρεσία διακομιδής και επαναπατρισμού είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, οπουδήποτε στον κόσμο. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, αν δεν μπορείτε να λάβετε τη θεραπεία που χρειάζεστε επιτόπου, θα διευθετήσουμε τη μεταφορά σας στο πλησιέστερο μέρος όπου είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες ιατρικές διευκολύνσεις ή μεταφορά σας στην Κύπρο.
 • Απευθείας διακανονισμός των λογαριασμών νοσοκομειακής περίθαλψης – είμαστε συμβεβλημένοι με περισσότερους από 11.000 παροχείς ιατρικής περίθαλψης παγκοσμίως, διαμέσου των οποίων μπορούν να εξοφλούνται άμεσα οι λογαριασμοί των νοσηλευόμενων.
 • Health at Hand – Η υπηρεσία πληροφοριών υγείας είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη μας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. Μπορείτε να μιλήσετε απευθείας σε έμπειρους επαγγελματίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υγείας. Όλων των ειδών οι πληροφορίες – για ασθένειες, ιατρικούς όρους, φαρμακευτική αγωγή, φροντίδα μωρών – είναι διαθέσιμες με ένα τηλεφώνημα.
 • Διαχείριση συμβολαίων και απαιτήσεων απευθείας από Κύπρο - Εξειδικευμένο προσωπικό εδώ στην Κύπρο αναλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών σας. Για θεραπεία εκτός Κύπρου, έχουμε την παγκόσμια υποστήριξη της AXA-PPP healthcare, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Personal Accident. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία