Ζωή
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση μέσω ενός ασφαλιστικού σχεδίου
Investment-Max

Το Investment-Max είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας. Εχει μέγιστο όριο διάρκειας την ηλικία των 80 ετών και είναι συνδεδεμένο με μονάδες των Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων της Εταιρείας.

Το Investment-Max απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του ασφαλιστηρίου τους αλλά δεν έχουν την ανάγκη για πιο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

Απευθύνεται επίσης σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά αδυνατούν λόγο υγείας ή ηλικίας να αποκτήσουν κάλυψη για την ζωή τους έναντι θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Το σχέδιο Investment-Max προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της συστηματικής επένδυσης στα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life.  Το σχέδιο περιλαμβάνει κάλυψη μόνο για απώλεια ζωής από ατύχημα, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις χρεώσεις για ασφαλιστικές καλύψεις και μεγιστοποιώντας τo επενδυόμενο ποσό του σχεδίου.

Είναι επίσης ιδανικό για μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μελλοντικού χρηματικού κεφαλαίου, μέσω συστηματικής αποταμίευσης.

Η ελάχιστη ηλικία για την έναρξη του σχεδίου είναι τα 20 χρόνια και η μέγιστη τα 70, ενώ για τη λήξη τα 80 χρόνια. Μέγιστο ασφαλισμένο ποσό είναι οι €200.000 και ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο 1200 ευρώ.

Τα ασφάλιστρα μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλιζομένου, καθώς επίσης και να καταβληθεί κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο.

 

Σημαντική Ενημέρωση:

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό και τα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στους πιο κάτω συνδέσμους:  

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σχεδίου 

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Περιοδικά Ασφάλιστρα

Πληροφοριακά 'Εντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Εφάπαξ Ασφάλιστρα

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ακόλουθου συμπληρωματικού ωφελήματος:

  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

 Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του ωφελήματος.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Investment-Max. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία