Ζωή
Προσφέρει συστηματική επένδυση με χαμηλό ασφαλιστικό κόστος
Investor’s Plan

Το Investor’s Plan είναι ένα επενδυτικό ασφαλιστικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας μέχρι την ηλικία των 85 χρόνων. Το σχέδιο είναι τύπου Unit-linked και προσφέρεται για συστηματική επένδυση με χαμηλό ασφαλιστικό κόστος.

Tο Investor's Plan απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία χρηματικού κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης, αξιολογώντας το επενδυτικό προφίλ του καθενός και προσφέροντας την επιλογή της επένδυσης στα ανάλογα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life.

Το σχέδιο αποτελεί μια ιδανική επιλογή για επενδύσεις μικρών ποσών, ειδικά από άτομα που έχουν περιορισμένα ή καθόλου περιθώρια για φοροαπαλλαγή, ή που για λόγους υγείας ή ηλικίας δεν μπορούν να έχουν μεγάλη κάλυψη για απώλεια ζωής.

Το σχέδιο έχει μέγιστη κάλυψη τα €2.000.000 και μέγιστη ηλικία έναρξης τα 75 χρόνια.

Τα ασφάλιστρα μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλιζομένου, καθώς επίσης και να καταβληθεί κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο.

 

Σημαντική Ενημέρωση:

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό και τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στους πιο κάτω συνδέσμους:  

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σχεδίου 

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Περιοδικά Ασφάλιστρα

Πληροφοριακά 'Εντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Εφάπαξ Ασφάλιστρα

 

 Δεν υπάρχει η επιλογή προσθήκης επιπρόσθετων ωφελημάτων στο Investor's Plan.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Investor’s Plan. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία