Ζωή
Το Life Protector σας προσφέρει τριπλή κάλυψη σε ένα πακέτο για την καλύτερη προστασία της οικογένειας σας.
Life Protector

Το Life Protector αποτελεί μια ιδανική ασφαλιστική λύση για συγκεκριμένες αλλά σημαντικές καλύψεις για προστασία της οικογένειας σας από μια πρόωρη απώλεια ζωής. 

Το σχέδιο αυτό απευθύνεται σε όσους χρειάζονται συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το Life Protector παρέχει στα αγαπημένα μας πρόσωπα το αναγκαίο κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες για τρία είδη περιπτώσεων:

  • Απώλεια ζωής
  • Επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη ή μερική ανικανότητα λόγω ατυχήματος   

Το Life Protector έχει χαμηλό κόστος και καθορισμένη διάρκεια λήξης στα 15 χρόνια.

Παρέχει προκαθορισμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης (€50.000 ή €100.000), με σταθερά ασφάλιστρα ανάλογα με την ηλικία του στην έναρξη του σχεδίου και την κάλυψη που θα επιλέξει.

 

Πίνακας Ααφαλίστρων

Ηλικία

Μηνιαίο Ασφάλιστρο

για Κάλυψη €50.000

Μηνιαίο Ασφάλιστρο

για Κάλυψη €100.000

18-30 €16 €23
31-40 €20 €31
41-45 €30 €49
46-50 €42 €75
51-55 €63 €116

 

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Life Protector. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία