Ζωή
Με το UniLife εξασφαλίζετε την προστασία της οικογένειας σας για πάντα.
UniLife

Το UniLife είναι ένα ισόβιο ασφαλιστικό σχέδιο ζωής, συνδεδεμένο με επενδυτικές μονάδες των Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων της Universal Life.

Το UniLife απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν μια δια βίου διάρκειας ασφαλιστική προστασία της ζωής τους για τις προσωπικές, οικογενειακές και επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Προσφέρεται επίσης και για εξασφάλιση πιθανών δανειοδοτήσεων αλλά και δημιουργία κεφαλαίου, λόγω των πολλών συνδυασμών που επιδέχεται στη σχέση ασφαλιστικής κάλυψης – ασφαλίστρου.

Το UniLife στοχεύει στο να παρέχει ασφαλιστική προστασία έναντι του ενδεχομένου του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και ταυτόχρονα να δημιουργήσει και να συσσωρεύσει κεφάλαιο.

Ωστόσο, αν ο ασφαλιζόμενος το επιθυμεί, μπορεί να δώσει έμφαση στην αποταμίευση αν αποφασίσει να μειώσει το ασφαλισμένο ποσό. 

Το UniLife είναι ισόβιο με μέγιστη ηλικία έναρξης τα 70 χρόνια και μέγιστο ασφαλισμένο ποσό τα €2.000.000. Υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες επιλογές κάλυψης και επένδυσης  και σε περίπτωση θανάτου, ο δικαιούχος εισπράττει είτε το Ασφαλισμένο Ποσό, είτε την αξία εξαγοράς, οποιοδήποτε από τα  δύο ποσά είναι το μεγαλύτερο.

Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του σχεδίου στα 10 χρόνια, ακολούθως κάθε 5 χρόνια και κάθε χρόνο μετά την ηλικία 60.

 

Σημαντική Ενημέρωση:

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό και τα Eσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στους πιο κάτω συνδέσμους:  

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σχεδίου 

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Περιοδικά Ασφάλιστρα

Πληροφοριακά 'Εντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Εφάπαξ Ασφάλιστρα

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω.

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Εισόδημα Ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Major Medical

 Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniLife. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία