Επενδυτική Φιλοσοφία

Η Universal Life διατηρεί έξι επενδυτικά ταμεία τα οποία αποτελούνται από μονάδες ίσης αξίας. 

  • Universal Property Fund
  • Universal Dynamic Fund
  • Universal Balanced Fund
  • Universal Income Fund
  • Universal Cash Fund
  • Universal Guaranteed Fund

Το κάθε Ταμείo έχει τη δική του πολιτική και εξειδίκευση, έτσι ώστε να έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε τη δική σας επένδυση ανάλογα με το ρίσκο που προτίθεστε να πάρετε.

Επίσης, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την επένδυσή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Να διαφοροποιήσετε τα ποσοστά επένδυσης που έχετε σε κάθε ταμείο ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε ταμείο που θα αποφασίσετε να επενδύσετε είναι 20%. 
    Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και 2 φορές το χρόνο.
  • Να μεταφέρετε τις μονάδες που έχετε συσσωρεύσει, σε κάποιο άλλο ταμείο, αν κρίνετε ότι με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Η μεταφορά μπορεί να γίνει μέχρι και 4 φορές το χρόνο (1 φορά το τρίμηνο).