Ζωή
Πέντε απλές επιλογές σχεδίων ασφαλιστικής κάλυψης, για να εξασφαλίσετε την οικογένεια σας από τα απρόοπτα της ζωής με απλό και οικονομικό τρόπο.
Flexible Term Life

Η σειρά προϊόντων Flexible Term Life αποτελείται από πέντε επιλογές προϊόντων ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία προσφέρουν την εξασφάλιση της οικογένειας σας από τα απρόοπτα της ζωής με απλό και οικονομικό τρόπο. Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε όσους χρειάζονται συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη για καθορισμένο χρονικό διάστημα και δεν προσφέρονται για αποταμίευση ή επένδυση. Σε περίπτωση θανάτου μέσα στην προκαθορισμένη διάρκεια, πληρώνεται το Ασφαλισμένο Ποσό. Το κάθε προϊόν περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω: 

Level Term

Το Level Term προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής με σταθερό ασφάλιστρο και σταθερό Ασφαλισμένο Ποσό. Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 18 μέχρι 75 ετών και η διάρκεια επιλέγεται από τον Ιδιοκτήτη.

Decreasing Term

Το Decreasing Term προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής η οποία μειώνεται με προκαθορισμένο τρόπο σε κάθε επέτειο του Συμβολαίου έτσι ώστε να μην υπάρχει κάλυψη στο τέλος της διάρκειας του Συμβολαίου. Το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου. Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 18 μέχρι 75 ετών και η διάρκεια επιλέγεται από τον Ιδιοκτήτη.

Level Term Plus

Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής με σταθερό ασφάλιστρο και σταθερό Ασφαλισμένο Ποσό, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στον Ιδιοκτήτη, στην λήξη του Συμβολαίου, να αγοράσει άλλο ασφαλιστικό Συμβόλαιο ζωής της Εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται η αξιολόγηση της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου κάτω από τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Συμβόλαιο. Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 18 μέχρι 69 ετών και η διάρκεια επιλέγεται από τον Ιδιοκτήτη.

Level Up Term

Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής με σταθερό Ασφαλισμένο Ποσό κατά την διάρκεια του Συμβολαίου. Η χρέωση ασφαλίστρου αυξάνεται με την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια του Συμβολαίου, επιτρέποντας έτσι πιο χαμηλά ασφάλιστρα κατά την έναρξη του Συμβολαίου. Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 18 μέχρι 70 ετών με αυτόματη λήξη στην ηλικία των 80.

Level Up Decreasing Term

Προσφέρει  ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής η οποία μειώνεται με προκαθορισμένο τρόπο σε κάθε επέτειο του Συμβολαίου έτσι ώστε να μην υπάρχει κάλυψη στο τέλος της διάρκειας του Συμβολαίου. Η χρέωση ασφαλίστρου αυξάνεται με την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια του Συμβολαίου, επιτρέποντας έτσι πιο χαμηλά ασφάλιστρα κατά την έναρξη του Συμβολαίου.  Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 18 μέχρι 70 ετών και η διάρκεια επιλέγεται από τον Ιδιοκτήτη.

 

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων Ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

 • Θάνατος από Ατύχημα
 • Θάνατος από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Level Up Μόνιμη Ολική Ανικανότητα / Level Up Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Level Up Μειούμενη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα / Level Up Μειούμενη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Εισόδημα Ανικανότητας
 • Σοβαρές Ασθένειες
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων / Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων από Ατύχημα

Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος

Η Απλή Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας απευθύνεται σε όσους χρειάζονται συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη για καθορισμένο χρονικό διάστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Σε περίπτωση μιας πρόωρης απώλειας ζωής, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκύψουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για την οικογένεια. Η Απλή Ασφάλεια Ζωής παρέχει στα αγαπημένα μας πρόσωπα το αναγκαίο κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνέπειες, καθώς και τα έξοδα που θα προκύψουν.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής πέραν από το χαμηλό κόστος και την καθορισμένη διάρκεια λήξης, προσφέρει τη δυνατότητα για  ψηλή ασφαλιστική κάλυψη. Το σχέδιο προσφέρεται για ηλικίες από 15 ετών μέχρι 65 και με ελάχιστη διάρκεια σχεδίου από ένα χρόνο μέχρι 45 χρόνια.

Δεν προσφέρεται για αποταμίευση ή επένδυση και η κάλυψη είναι σταθερή για όσο διαρκεί το σχέδιο.

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων στην Απλή Ασφάλεια Ζωής τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

 • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Εισόδημα Ανικανότητας
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
 • Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

 Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Flexible Term Life. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία