Ζωή
Συνδυάστε την ασφαλιστική κάλυψη μαζί με τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης.
UniCapital

Το UniCapital είναι ένα ασφαλιστικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας συνδεδεμένο με Επενδυτικές Μονάδες. Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσα από τη συστηματική αποταμίευση και επένδυση στα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life.

Το UniCapital απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα χρηματικό κεφάλαιο για την ικανοποίηση μελλοντικών χρηματικών αναγκών μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης. 

Το UniCapital στοχεύει στο να προνοήσει έγκαιρα για τη συσσώρευση και τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, συνδυάζοντας παράλληλα και την ασφαλιστική κάλυψη.

Το UniCapital στοχεύει στην αποταμίευση και την ανάπτυξη ενός μελλοντικού κεφαλαίου και μπορεί να έχει διάρκεια από 10-45 χρόνια με μέγιστο ασφαλισμένο ποσό τα €2.000.000.

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου του, επιλέγοντας τα κατάλληλα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία γι αυτόν σύμφωνα με το δικό του επενδυτικό προφίλ και να αυξήσει ή να μειώσει τα ασφάλιστρα ανάλογα με τις ανάγκες του. Μπορεί ακόμα να καταβάλει κάποιο επιπρόσθετο εφάπαξ  ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο.

Τα ασφάλιστρα του σχεδίου μπορούν να τύχουν φορο-απαλλαγής ανάλογα και με τα εισοδήματα του ασφαλισμένου.

 

Σημαντική Ενημέρωση:

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό και τα Εσωτερικά Eπενδυτικά Ταμεία της Universal Life με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στους πιο κάτω συνδέσμους:  

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σχεδίου 

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Περιοδικά Ασφάλιστρα

Πληροφοριακά 'Εντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Εφάπαξ Ασφάλιστρα

 

Μπορείτε να προσθέσετε επιπρόσθετα ωφελήματα στο UniCapital όπως αυτά που φαίνονται πιο κάτω, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.  

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Εισόδημα Ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών
  • Major Medical

Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniCapital. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία