Ζωή
Ένα σπουδαστικό σχέδιο που ανήκει αποκλειστικά στο παιδί και διασφαλίζει ότι μόνο αυτό θα εισπράξει το κεφάλαιο που θα συσσωρευτεί.
UniMaster Plus

To UniMaster Plus είναι ένα σπουδαστικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία κεφαλαίου για χρηματοδότηση σπουδών μέσα από τη συστηματική αποταμίευση και επένδυση στα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life.

Το UniMaster Plus απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα χρηματικό κεφάλαιο μέσω συστηματικής αποταμίευσης για τη σημαντική ανάγκη της χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών τους, ακόμα και αν απρόσμενα γεγονότα όπως η απώλεια ζωής ή η μόνιμη ολική ανικανότητα επισυμβούν.

Το σχέδιο διασφαλίζει ότι μόνο το παιδί θα εισπράξει το κεφάλαιο που θα συσσωρευτεί στη λήξη του σχεδίου, γι’ αυτό και καθίσταται δικαιούχος του.

Παράλληλα, μέσω του ωφελήματος Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, εξασφαλίζει τη συνέχιση του σχεδίου ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, αφού η Universal Life θα συνεχίσει την πληρωμή των ασφαλίστρων του σχεδίου μέχρι τη λήξη του.

To σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 10 μέχρι 21 χρόνια. Η μέγιστη ηλικία του ασφαλισμένου στην έναρξη είναι 60 με μέγιστη ηλικία λήξης τα 70.

Το μέγιστο ποσό κάλυψης είναι €2.000.000 και σε περίπτωση θανάτου της ασφαλισμένης ζωής και νοουμένου ότι το παιδί ζει, το ποσό που πληρώνεται θα είναι ίσο με τη διαφορά, αν υπάρχει, του ασφαλισμένου ποσού και της αξίας των μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε μελλοντικά ασφάλιστρα μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου και νοουμένου ότι το ασφαλιστήριο συμπεριλαμβάνει την κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής περαιτέρω ασφαλίστρων μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας του ή μέχρι το θάνατο του. 

 

Σημαντική Ενημέρωση:

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό και τα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στους πιο κάτω συνδέσμους:  

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σχεδίου 

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Περιοδικά Ασφάλιστρα

Πληροφοριακά 'Εντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων-Εφάπαξ Ασφάλιστρα

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

 Δείτε την αναλυτική επεξήγηση του κάθε ωφελήματος.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniMaster Plus. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία