Ξέρετε ότι...
με μόνο €1 επιλέον το χρόνο
εξασφαλίζετε επιπλέον €1000 κάλυψη;

Ασφαλιστικές Λύσεις
Δείτε τις ολοκληρωμένες επιλογές σε προγράμματα ασφάλειας ζωής τα οποία μπορεί να συνδυαστούν και με τη δημιουργία κεφαλαίου για μελλοντικές ανάγκες.
Αποκτήστε γρήγορη και σίγουρη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας το οποίο θα ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.
Προνοήστε από τώρα για τη δημιουργία ενός σταθερού εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε το βιοτικό σας επίπεδο στην τρίτη ηλικία.
.
Πρώτη σε αξιοπιστία ασφαλιστική εταιρεία στον Κλάδο Ζωής
Universal Life
γιατί η ζωή είναι πολύτιμη

Γιατί στην Universal Life
  • Αξιοπιστία
  • Επαγγελματισμός
  • Συνέπεια
  • Άριστη Εξυπηρέτηση
  • Κοινωνική Υπευθυνότητα

Τα τελευταία 5 χρόνια:

266
Πάνω από €266 εκ. πληρωμές συμβολαίων Ζωής
118
Πάνω από €118 εκ. αποζημιώσεις στον κλάδο Υγείας
278
Πάνω από €277 εκ. ασφαλιστικά αποθέματα
30
Πάνω από 30% μερίδιο αγοράς στον κλάδο Υγείας

H πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο

H Universal Life ήταν η πρώτη Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο.

Γιατί στην Universal Life
  • Αξιοπιστία
  • Επαγγελματισμός
  • Συνέπεια
  • Άριστη Εξυπηρέτηση
  • Κοινωνική Υπευθυνότητα

Τα τελευταία 5 χρόνια:

266
Πάνω από €266 εκ. πληρωμές συμβολαίων Ζωής
118
Πάνω από €118 εκ. αποζημιώσεις στον κλάδο Υγείας
278
Πάνω από €277 εκ. ασφαλιστικά αποθέματα
30
Πάνω από 30% μερίδιο αγοράς στον κλάδο Υγείας
H πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο

H Universal Life ήταν η πρώτη Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο.

Ειδήσεις
Μάθετε τα τελευταία νέα και εξελίξεις μας
Χρήσιμα Εργαλεία
Χρησιμοποιείστε τα διαδικτυακά εργαλεία μας για την ενημέρωση που χρειάζεστε

Υπολογίστε τα ασφάλιστρα καί δείτε τα χαρακτηριστικά και ωφελήματα για όλες τις επιλογές σχεδίων MultiCare

Δείτε το δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και προμηθευτών ιατρικών υπηρεσιών

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και δείτε τί ποσό έχετε διαθέσιμο για ασφάλεια ζωής

Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life

Επιλέξτε και συγκρίνετε την απόδοση ανάμεσα στα τέσσερα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life

Δείτε τον κατάλογο επεμβάσεων και χρεώσεων της Universal Life στην Κύπρο