Η Εταιρεία μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ Φωτιάδης Φώτος Ια, Πρόεδρος

Γεωργίου Γιώργος Α., Αντιπρόεδρος

Γεωργίου Ανδρέας

Δεκατρής Κωνσταντίνος

Ιακωβίδου Αγρότου Μαρία

Σεβέρης Δημοσθένης Ζ.

Σολομίδης Σωκράτης

Φωτιάδης Αλέξης Φ.

Φωτιάδης Παύλος Φ.

Χριστοδουλίδης Σταύρος

 

Χωματένος Χαράλαμπος, Γραμματέας