Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ζωή είναι πολύτιμη! Αυτό το γνωρίζουμε καλά στην Universal Life, γι’ αυτό συνεισφέρουμε διαχρονικά σε τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και κυρίως σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Παράλληλα, μέσω διαφόρων ενεργειών μας στηρίζουμε την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Από το 1989 είμαστε δίπλα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.) και τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τις εκστρατείες πρόληψης που αναλαμβάνει.

Επιπλέον συνεχίζουμε τη διαχρονική μας χορηγία προς τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο και τη στήριξή μας προς την παιδεία προσφέροντας κάθε χρόνο αριστείο σε απόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παράλληλα, χορηγούμε πολλές μεμονωμένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας μας λαμβάνει μέρος σε διάφορους εράνους, φιλανθρωπικά παζαράκια και εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται από τη Universal Life σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα.

Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης